مسابقات
هیچ مسابقه ای برنامه ریزی نشده است.

مسابقات گذشته
نام مسابقه زمان شروع زمان پایان مدت مسابقه تعداد
سوالات
تعداد
شرکت کنندگان
Warmup Round 3 #2
ساعت 09:00

ساعت 12:00
0
دقیقه
3
ساعت
0
روز
0 2
Warmup Round 3 #1
ساعت 09:00

ساعت 12:00
0
دقیقه
3
ساعت
0
روز
0 1
آزمون مرحله ۳ - ۳
ساعت 09:00

ساعت 12:00
0
دقیقه
3
ساعت
11
روز
1 1
مسابقه تئوری اول شاز
ساعت 16:00

ساعت 20:00
0
دقیقه
4
ساعت
0
روز
1 2
کانتست شاز
ساعت 09:00

ساعت 14:00
0
دقیقه
5
ساعت
0
روز
0 64
مسابقه آزمایشی دوم کیوبیت
ساعت 18:00

ساعت 20:00
0
دقیقه
2
ساعت
0
روز
3 8
مسابقه آزمایشی اول کیوبیت
ساعت 18:00

ساعت 20:00
0
دقیقه
2
ساعت
0
روز
3 8
مرحله ۳ المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۶
ساعت 09:00

ساعت 09:00
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
6 0
مرحله 3 المپیاد کامپیوتر - دوره 25
ساعت 13:09

ساعت 13:09
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
6 0
مرحله ۳ المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۰
ساعت 09:00

ساعت 09:00
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
12 0